1. Kontaktopplysninger og personvernansvarlig

Vennligst kontakt oss dersom du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis, datalagringsvilkår eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på følgende måter:

MIMIRO har en egen personvernansvarlig og du kan ta kontakt med oss for spørsmål om behandling av personopplysninger til: stine.syversen@mimiro.no

2. Hvilke typer personopplysninger samler vi inn

Nedenfor finner du eksempler på typer personopplysninger som MIMIRO kan samle inn. Merk at typen personopplysning som samles inn, er avhengig av hvilket produkt eller tjeneste vi tilbyr deg som kunde.

Data knyttet til deg:

Kontaktinformasjon: navn, etternavn, adresse, mobiltelefonnummer og e-postadresse, produsentnummer og postnummer.

Profilinformasjon: dersom du bruker skifteassistenten vår vil vi også lagre passord og profilbilde.

Lokasjonsdata: dersom du bruker skifteassistenten vår vil vi lagre dine bevegelser på gården (GPS under aktivitetslogging), gårds og skifte lokasjon.

Informasjon fra nettleseren din: Vi bruker denne informasjonen for å være sikre på at tjenestene våre fungerer som de skal, samt forståelse av brukeradferd på sidene våre.
For mer informasjon om hvordan vi benytter informasjonskapsler, kan du lese våre Cookies (retningslinjer for informasjonskapsler)

Data knyttet til drift:

(listen er ikke uttømmende)

·       Foretaksnavn

·       Organisasjonsnummer

·       Koordinater/GPS

·       Informasjonknyttet til driftens rådgivere, konsulenter og medarbeidere.

·       Økonomiskinformasjon knyttet til driften, f.eks. opplysninger om betaling for leverteråvarer til slakteri.

·       Produksjonsresultater(kjøtt, melk, ol)3. Hvilke formål brukes personopplysningene til og hva er MIMIRO sitt behandlingsgrunnlag?

 1. Optimalisering av landbruksdrift og fremme bruk av teknologi i landbruket: Vi lagrer nye og historiske data knyttet til drift. Slike data vil aggregeres for å bidra til god beslutningstøtte for landbruksnæringen. Dersom du også bruker skifteapplikasjonen vil vi legge til rette for automatisk logging og dokumentasjon av gårdsrelatert arbeid. Vi benytter blant annet mengden av data til å kontinuerlig å trene algoritmene slik at de blir mer presise til dette formålet.

  Kategorier av opplysninger vi kan behandle
  Kontaktopplysninger og data om din landbruksdrift ut ifra hvilke data du har valgt å dele med MIMIRO.

  Rettsgrunnlag for behandling og berettiget interesse hvis relevant
  MIMIROs berettigede interesse i å lagre nye og historiske data med mål å gi god ende-til-ende beslutningsstøtte gjennom digitale verktøy som gir merverdi for deg hver dag (GDPR art. 6 nr. 1(f)).

  Ditt samtykke (GDPR art.6 nr 1(a) om du benytter skifteapplikasjon.
 2. Kundeadministrasjon: MIMIRO bruker personopplysninger for å samhandle med deg. For å identifisere deg som kunde, kommunisere med deg og gi deg relevante meldinger om våre tjenester. Vi vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av tjenesteavtaler med deg, samt kundeadministrasjon og fakturering.

  Kategorier av opplysninger vi kan behandle
  Kontaktinformasjon, for eksempel: navn, etternavn, adresse, mobiltelefonnummer, e-postadresse og produsentnummer.

  Rettsgrunnlag for behandling og berettiget interesse hvis relevant
  Nødvendig for å oppfylle en avtale du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse (GDPR art. 6 nr. 1(b)).
 3. Analyse, utvikling og drift av tjenestene: MIMIRO har i enkelte tilfeller en berettiget interesse i å analysere bruksmønsteret for å identifisere potensiell etterspørsel etter nye produkter og tjenester, forbedre funksjonalitet i allerede eksisterende produkter og tjenester. Samt utføre tester i forbindelse med utvikling og undersøkelser om kundetilfredshet. Data vil også kunne benyttes i forbindelse med feilhåndtering, sikring av systemintegritet og analyse av systemets ytelser.

  Kategorier av opplysninger vi kan behandle
  For eksempel kontaktinformasjon, data om din landbruksdrift, IP-adresse, påloggingsinformasjon og informasjon om hvordan du samhandler med MIMIROs applikasjoner, nettsider og utsendelser.

  Rettsgrunnlag for behandling og berettiget interesse hvis relevant
  MIMIROs berettigede interesse i å utvikle av tjenestene og identifisere potensiell etterspørsel etter nye produkter og tjenester (GDPR art. 6 nr. 1(f)).
 4. Statistikk og forskning: I noen tilfeller bruker vi personopplysninger for å lage statistisk underlag og understøtte forskning.

  Kategorier av opplysninger vi kan behandle
  Eksempler på forskningsdata som kan knyttes til din drift er blant annet dyrehelse, fôr og avlsarbeid.

  Rettsgrunnlag for behandling og berettiget interesse hvis relevant
  Personvernlovgivningen tillater MIMIRO å viderebehandle personopplysninger for vitenskapelig forskning eller for statistiske formål (GDPR art. 5 (b). Så lenge forsknings- eller statistikkformålet anses forenlig med det opprinnelige formålet opplysningene ble innhentet for, trenger ikke MIMIRO et nytt behandlingsgrunnlag. Ved slik viderebehandling vil MIMIRO sørge for å gjennomføre nødvendige garantier for å sikre din rett til personvern i samsvar med GDPR art. 89.

  I de tilfellene forsknings- og statistikkformålene ikke anses forenlig med det opprinnelige formålet opplysningene ble innhentet for, vil vi basere oss på ditt samtykke (GDPR art. 6 nr. 1(a).
 5. Legge til rette for innovasjon: Dersom du gir ditt aktive samtykke vil MIMIRO legge til rette for innovasjon. Dette gjør vi ved å åpne opp og gi tilgang til spesifikke data enten etter forespørsel fra eksterne eller ut ifra etterspørsel fra MIMIRO til utvalgte miljøer.

  Kategorier av opplysninger vi kan behandle
  Eksempler på data som kan være mulig å bruke er data knyttet til fôring, hva slags fjøstype man har, produksjonsform, dyrehelse, koordinater (geografi) og kontaktinformasjon etc.

  Rettsgrunnlag for behandling og berettiget interesse hvis relevant
  Ditt samtykke (GDPR art. 6 nr. 1(a)
 6. Markedsføring: MIMIRO ønsker å gi deg relevante opplysninger om nyheter, trender og annen viktig informasjon. Dette ønsker man å levere i form av et nyhetsbrev. Samtidig forsøker vi å unngå å sende eller vise irrelevant informasjon.

  MIMIROs nettsted kan benytte seg av lenker til, og tjenester fra, eksterne nettsteder som ikke er eid eller kontrollert av MIMIRO. Selskapet påberoper seg ikke ansvar for innhold, retningslinjer for personvern eller annet relatert til disse eksterne kildene.

  Kategorier av opplysninger vi kan behandle
  Kontaktopplysninger.

  Rettsgrunnlag for behandling og berettiget interesse hvis relevant
  Ditt samtykke når dette er påkrevd etter gjeldende lovgivning (GDPR art. 6 nr. 1(a)).

  I andre tilfeller vil markedsføringshenvendelser kunne sendes basert på MIMIROs berettigede interesse i å holde deg oppdatert om nyheter, trender og tjenester (GDPR art. 6 nr. 1 (f)).
 7. Oppfylle rettslige forpliktelser: MIMIRO er pålagt og rapportering til offentlige myndigheter. Vi kan f.eks. være pålagt å lagre visse opplysninger i henhold til regnskap- og bokføringslovgivning. Opplysninger om din drift vil i noen tilfeller måtte utleveres til relevante tilsynsmyndigheter (f.eks. Mattilsynet).

  Kategorier av opplysninger vi kan behandle
  For eksempel opplysninger om kundeforholdet ditt herunder gjennomførte betalinger.

  Opplysninger kan også omfatte produksjon, bearbeiding og distribusjon av innsatsvarer.

  Rettsgrunnlag for behandling og berettiget interesse hvis relevant
  Behandling er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler MIMIRO (GDPR art. 6 nr. 1 (c)).

4. Deling og innhenting av personopplysninger

Noen ganger utleverer vi personopplysninger til andre, men kun når vi har lovbestemt adgang til det, det er berettiget interesse eller du har gitt oss ditt forhåndsamtykke. Bruk av underleverandører som vi kontrollerer med databehandleravtaler er ikke ansett som utlevering. Noen ganger vil vi også innhente personopplysninger om deg for å kunne tilby deg tjenester.

Tredjeparter:

Offentlige institusjoner - Vi kan være pålagt å utlevere dine personopplysninger til offentlige institusjoner eller andre tredjeparter, og dersom det er lovpålagt eller nødvendig for å oppfylle forpliktelsene med deg, utleverer vi disse opplysningene. Eks. Mattilsynet.

Ved selskapstransaksjoner (f.eks. hvis MIMIRO kjøpes opp eller slås sammen med et annet selskap) vil personopplysningene kunne overføres til ny/eksisterende organisasjon for å kunne fortsette å tilby deg tjenestene.

Samarbeidspartnere:

Vi kan utveksle enkelte personopplysninger med våre samarbeidspartnere for å gi deg tilleggsservice. Dette gjelder f.eks. Geno for å administrere grunnlag for avlsverdi, Animalia for helsebehandlinger og aggregerte data knyttet til produsent og dyr med utvalgte slakterier for å kunne tilby deg en vekstprognose på kjøtt og Nortura for at de kan levere livdyrformidling. I tillegg vil opplysninger om din drift kunne deles med Tine for å ivareta Tines forpliktelser overfor deg (f.eks. for å tilby deg best mulig rådgivning). Dine driftsopplysninger vil også kunne deles med Q for å ivareta Q's forpliktelser ovenfor deg som melkeleverdør til Q. Enkelte opplysningene vil også kunne deles slik at Tine har grunnlag for å ivareta sin rolle som markedsregulator.


Tekniske samarbeidspartnere:

Vi kan utveksle enkelte personopplysninger med våre samarbeidspartnere for å kunne ivareta de formål vi har.

Databehandlere:

MIMIRO benytter seg av leverandører som i noen tilfeller lagrer, håndterer eller flytter dine personopplysninger på vegne av oss. Vi har alltid avtaler med slike leverandører som sikrer dine persondata. For eksempel benytter vi oss av software-leverandører (f.eks. Datadog, for logganalyse dersom innlogging feiler og feil må identifiseres) og skyløsningsleverandører (f.eks. AWS, Google).

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS:

Dine personopplysninger er først og fremst lagret innen EU/EØS. Grunnet våre globale ambisjoner og tekniske løsninger, kan vi i enkelte tilfeller og for å ivareta formålene beskrevet ovenfor, overføre personopplysninger også til øvrige land. Slik overføring vil alltid skje i samsvar med gjeldende personvernregelverk for internasjonale overføringer.


5. Sikkerhetstiltak

Vi benytter oss av flere mekanismer og tiltak for å sikre dine personopplysninger mot tap, misbruk eller uautorisert endring. Slike mekanismer inkluderer konfidensialitetsbestemmelser, autentisering av grensesnitt, tilgangskontroll basert på brukerbehov samt kryptering og regelmessig back-up av databaser.

6. Særlig om samtykke som behandlingsgrunnlag.

Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger (eks: berettiget interesse), vil MIMIROs behandling av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde. Du vil alltid bli bedt om å avgi samtykke dersom det er nødvendig å behandle sensitive kategorier av personopplysninger.

Dersom du har avgitt samtykke til MIMIRO, kan dette på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene vil slettes eller anonymiseres dersom oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på avgitt samtykke. Informasjon om formål, behandlingsaktiviteter og tilbakekalling av det aktuelle samtykket vil gis når du blir bedt om å avgi aktivt samtykke i de ulike tjenestene eller forespørslene til/fra MIMIRO.

Vennligst merk at å trekke tilbake sitt samtykke ikke påvirker lovligheten av MIMIROs bruk av personopplysningene dine før samtykket trekkes tilbake.

7. Hva er dine rettigheter

Du kan etterspørre informasjon om opphavet, omfanget og mottakere av de lagrede opplysningene samt grunnen til at de er lagret. Du har rett til å be oss om å korrigere, fullføre, anonymisere eller slette dine personopplysninger. Hvis opplysningene er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet med de begrensninger som følger av lovgivningen. Du har også rett til å protestere på vår behandling av opplysningene dine der vi har bedt om samtykke til å behandle opplysninger om deg og rett til å trekke dette samtykket tilbake. Du har rett til å levere en klage til tilsynsmyndigheten som er Datatilsynet.

Det finnes noen unntak for disse rettighetene. For eksempel kan vi, i enkelte tilfeller, nekte deg tilgang til personopplysninger dersom dette medfører at du får innsyn i personopplysninger til en annen person, eller om vi er juridisk forhindret i å utlevere slike opplysninger. I noen tilfeller kan vi beholde opplysninger selv etter at du har trukket tilbake samtykket.

Dersom du ber om begrensing av behandling av dine personopplysninger kan det føre til at enkelte produkter og tjenester ikke lenger vil være tilgjengelig for deg. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte oss for å få mer informasjon om hvilke konsekvensene en begrensning kan bety for ditt kundeforhold.

8. Hvor lenge kan vi ta vare på opplysningene dine

MIMIRO vil beholde informasjon som du har gitt oss så lenge personopplysningene er nødvendige for de formål som er angitt i retningslinjene. MIMIRO vil anonymisere eller slette personopplysningene når MIMIRO har håndtert din henvendelse, oppfylt en avtale, når våre berettigede interesser ikke lenger nødvendiggjør oppbevaring av opplysninger i identifiserbart format, når MIMIROs rettslige forpliktelse er oppfylt (eks regnskapsmessige forpliktelser), når en bruker kansellerer sitt MIMIRO abonnement eller dersom du trekker samtykket tilbake i de tilfellene vi baserer vår bruk av persondata på ditt aktive samtykke.

Alternativt til sletting, kan MIMIRO fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan MIMIRO bruke i sitt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, i tillegg til å tilpasse produkter og tjenester til kundens ønsker og behov.

Personopplysningene vil lagres hos skytjeneste-leverandører som opptrer i samsvar med norsk personopplysningslov og GDPR.

9. Endring av personvernerklæring

MIMIRO vil fra tid til annen endre personvernerklæringen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet med jevne mellomrom.