No

Statsråd med ros til TINE og MIMIRO

Published:
1.6.2022
28.2.2022
, av
TINE SA og Stine Syversen
og

Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), ga ros til TINE og Mimiro da han besøkte Kalbakken tirsdag 31. mai i forbindelse med overleveringen av en offentlig rapport om deling av industridata.

Deling av data er viktig både for effektiviteten og økonomien til bonden, men også for å redusere klimautslippene og styrke dyrevelferden, sa Gjelsvik, som også rakk en kort liten omvisning på meieriet.

Data er kjernen i fremtidens landbruk

Christian Schøyen

Daglig leder av selskapet Mimiro (som eies av TINE, Felleskjøpet og Gjensidige Forsikring), Christian Schøyen, holdt et innlegg der han uttalte at data er kjernen i fremtidens landbruk.

MIMIROs utgangspunkt er en 360 graders tilnærming til alt som skjer på gården, og utvikle gode verktøy som gir bonde muligheter til å ta gode beslutninger i alle deler av driften. Med gode data skaper vi morgendagens matproduksjon – med bonden i sentrum, sa han.

Konsernsjef Gunnar Hovland, som var vert under statsrådbesøket, viste til at samvirkets og melkebøndenes deling av data siden 1970-tallet, er bakgrunnen for at den norske melkekua (norsk rødt fe), er verdens friskeste – og at antibiotika bruken er så lav.

f.v Gunnar Hovland, Sigbjørn Gjelsvik (Sp),Heri Ramampiaro

 Overlevering av rapport

Bakgrunnen for statsrådens besøk på Kalbakken, var som sagt en ny offentlig rapport med navnet «Deling av industridata». Rapporten ble overrakt av lederen for ekspertgruppen som ble oppnevnt av kommunal -og distriktsdepartementet i oktober 2021, Heri Ramampiaro, professor ved NTNU i Trondheim

Elisabeth Tapper

Elisabeth Tapper, konserndirektør for langsiktig innovasjon og digitalisering i TINE, har sittet i ekspertgruppen. På spørsmål om hva som er det viktigste bidraget til rapporten, svarer hun: I TINE økes innsatsen rundt digitalisering og samhandling. Data muliggjør innovasjon og verdiskaping, men som mange andre har vi erfart at det er krevende å realisere verdier av data og datadeling. Med fokus på konkrete retningslinjer og anbefalinger, vil forhåpentligvis ekspertgruppens rapport være et relevant og nyttig verktøy for satsning på datadeling i TINE og ellers i næringslivet.